CPC Flatbed

2014-01-10 10.52.16
2014-01-10 10.52.37
2014-01-10 10.53.02

רכב תפעולי בנזין Flat-Bed תוצרת Par Car ארה"ב במאפיינים הבאים:

אורות חזית / אחור.
ארגז טעינה כולל דופן אחורית נפתחת.
חיבור לעגלת משא.
שמשה קדמית זכוכית תקנית.

לפרטים נוספים ותיאום הדגמה צרו קשר